Skip to main content

naplánuj si projekt

ČO?

Definujte ciele projektu!

Ciele nám ukazujú smer tým, že opisujú konečný stav, ktorý chceme dosiahnuť; z ich formulácie by malo byť jasné, či bol dosiahnutý alebo nie. Myslite na krátkodobé aj dlhodobé ciele.

príklad krátkodobého cieľa

Usporiadanie jedného seminára na tému ekologizácie verejnej infraštruktúry na univerzite.

príklad dlhodobého cieľa

Vzdelávať určitý počet študentov na univerzite o význame zelenej verejnej infraštruktúry s cieľom znížiť extrémne letné horúčavy alebo zvýšiť počet zelených plôch na univerzite o 20 % v priebehu nasledujúceho roka.

Kvantitatívne kľúčové ukazovatele sú užitočné (napr. jeden workshop, 20 % nárast zelených plôch atď.), pretože sú merateľné. Myslite aj na to, že rovnako dôležité je spolu v tíme diskutovať o celom procese realizácie projektu ako aj o tom, čo ste sa z neho naučili.

Ak je pre vás ťažké rozhodnúť sa pre konkrétny cieľ, môže vám pomôcť vaša predstavivosť. Zavrite oči a predstavte si, ako to bude vyzerať, keď bude váš projekt hotový a váš cieľ dosiahnutý. Prejdite od všeobecnejších bodov ku konkrétnejším. Ak sú medzi predstavami jednotlivých členov tímu veľké rozdiely alebo ak existujú v projekte slabé miesta, pravdepodobne potrebujete stráviť viac času diskusiami o tejto časti projektu.

AKO?

Premyslite si, ako môžete tieto ciele dosiahnuť a čo musíte urobiť, aby ste ich dosiahli!

Spíšte si zoznam všetkého, čo potrebujete! (napr. informácie, kontakty, schopnosti a zručnosti, peniaze,…)

Mnohé spoločnosti a organizácie vás radi podporia informáciami a materiálnymi darmi a mnohí miestni obyvatelia vám radi pomôžu s konkrétnymi krokmi. Odvážte sa kontaktovať čo najviac sponzorov, odborníkov a potenciálnych pomocníkov.

KDE?

Nájdite ideálne miesto, ale aj alternatívy k nemu!

Na zabezpečenie vhodnosti a dostupnosti miesta môžete použiť nasledujúci kontrolný zoznam:

 • Máme povolenie od majiteľa nehnuteľnosti (ak chcete použiť verejný majetok, potrebujete povolenie obce, mesta, či okresu) / Máme rezervovanú miestnosť.
 • Priestor je dostatočne veľký pre všetkých ľudí, ktorých očakávame.
 • Miesto je prístupné pre všetkých, vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou alebo starších ľudí.
 • Ostatní členovia projektu a hostia majú možnosť cestovať na miesto realizácie projektu (ak je to potrebné).
 • Existuje možnosť ponúknuť do projektu zapojeným rodičom určitý druh dozoru nad deťmi (ak je to potrebné).
 • Je tu dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu. Je tu dostatočne teplo, ale nie príliš horúco na prácu alebo sústredenie. V prípade dažďa alebo silného slnečného žiarenia je k dispozícii prístrešok.
 • Je možné zmeniť miesto pre každý formát, ktorý potrebujeme (sedenie okolo stola, sedenie v kruhu atď.) a činnosti, ktoré plánujeme vykonávať (hranie, sledovanie, počúvanie, tanec, práca atď.).
 • K dispozícii je všetko potrebné technické a materiálne vybavenie (elektrina, projektor, mikrofón, toalety, možnosť prípravy občerstvenia atď.).
 • Naša činnosť neublíži ostatným a ani nepoškodí životné prostredie.

KEDY?

Naplánujte si celý časový harmonogram projektu!

Vytvorte si časovú os pre dôležité míľniky (významné udalosti) a poznačte si ich dátum. Nazvite jednotlivé fázy projektu medzi míľnikmi a definujte, čo je potrebné počas nich urobiť. Hneď na začiatku myslite na to, kedy sa projekt pravdepodobne skončí, a nezabudnite na dátum oslavy. Venujte pozornosť pevným dátumom a obdobiam mimo projektu, keď nemôžete pracovať (sviatky/ dovolenka, skúšky atď.), a uistite sa, že každý člen tímu dostane kópiu harmonogramu.

KTO?

Spravodlivo rozdeľte úlohy v skupine!

V prvom rade je potrebné vymedziť rôzne oblasti činnosti. Tu je uvedených niekoľko oblastí. Spoločne sa rozhodnite, ako ich zvládnuť, aby sa vám počas projektu darilo. Čas, ktorý všetci do projektu investujú, by mal byť tiež spravodlivo rozdelený a mal by zohľadňovať schopnosti a potreby každého člena skupiny.

 • Koordinácia: spojenie jednotlivých oblastí zodpovednosti a udržiavanie prehľadu o celom projekte.
 • Získavanie finančných prostriedkov: premýšľajte o kampaniach na získanie peňazí, hľadajte možných sponzorov a vždy sledujte financie.
 • Správa materiálov: nájdite spôsoby, ako zhromažďovať materiály a spravovať ich.
 • Externá komunikácia: prezentácia projektu navonok a písanie textov sponzorom a médiám.
 • Vnútorná komunikácia: zabezpečte, aby v skupine prebiehala plynulá a nenásilná komunikácia a aby existovali jasné a dostatočné možnosti osobnej aj online komunikácie.
 • Zhromažďovanie údajov: uchovávanie zozbieraných informácií, máp, harmonogramov atď.
 • Fotografovanie/videozáznamy: zdokumentujte projekt a vytvorte snímky/videozáznamy, ktoré sa môžu použiť pre projekt.

Venujte pozornosť silným stránkam a schopnostiam toho druhého. Majte na pamäti, že nikto nemusí prijať úlohu, ktorá sa mu naozaj nepáči, a niekto môže chcieť prijať úlohu, ktorá je pre neho úplne nová a predstavuje pre neho výzvu.

Starajte sa jeden o druhého a pomáhajte si, ak je niektorý člen tímu v strese, necíti sa dobre atď.

aby to bolo skutočné

Dôležité tipy pre úspešnú implementáciu!

 • Informujte o svojom plánovanom projekte zodpovedné orgány obce/mesta a požiadajte ich o spätnú väzbu, povolenia alebo osobné rady.
  V prípade potreby získajte všetky ďalšie povolenia potrebné na realizáciu projektu (napr. súkromný majetok).
 • Pozvite členov svojej komunity, aby sa podelili o svoj talent a kreatívne prispeli k vášmu projektu. Pomoc môže mať podobu priamej fyzickej pomoci, ako je manuálna práca atď. (obec/mesto); poskytnutie informácií a priestorov na stretnutia pre komunitu (knižnica); vecné dary (miestne spoločnosti) alebo financie (jednotlivec).
 • Nájdite organizáciu, ktorej poslanie dopĺňa váš projekt.
 • Pred stretnutím a výmenou nápadov s potenciálnymi partnermi projektu venujte čas dôkladnej príprave.

Kontrolný zoznam komunikácie

Predtým, ako začnete komunikovať o svojom projekte s ostatnými, sadnite si v skupine a skúste si premyslieť, kto by mal čo o vašom projekte vedieť a aké nástroje na to budete potrebovať. Tu je niekoľko inšpirácií:

 • Vytvorte stránku na sociálnych sieťach, kde budú zverejnené dôležité informácie o projekte a foto/video dokumentácia z aktivít.
 • Vytvorte informačný list, ktorý môžete poslať potenciálnym partnerom a podporovateľom projektu.
 • Namiesto oslovovania jednotlivých organizácií, inštitúcií, firiem alebo zástupcov aktívnej verejnosti, je možné zorganizovať verejné informačné podujatie o projekte (komunitné stretnutie), na ktoré sa pozvú všetky zainteresované strany (napr. v miestnej knižnici alebo na inom mieste stretnutia).

Dávajte na seba pozor!

Aby ste si udržali silu pre svoj projekt, venujte čas aj odpočinku, športu, priateľom a iným koníčkom. Dobre sa stravujte a dostatočne spite. Nebojte sa povedať nie aktivitám, ktoré nechcete robiť. A predovšetkým, kedykoľvek sa budete cítiť preťažení – aktivitami alebo emóciami – obráťte sa na osobu, ktorej dôverujete a ktorej sa môžete zveriť.

Môžu nastať momenty, ktoré budú mať negatívny vplyv na váš psychický stav. V extrémnych prípadoch to môže viesť k vyhoreniu. Našťastie tomu môžete zabrániť.

Snažte sa budovať úprimné a otvorené vzťahy od začiatku plánovania projektu a pracujte na vytvorení bezpečného priestoru, aby ste sa vždy mohli podeliť o svoje pocity, aj keď ide o emócie, ako je strach, smútok alebo úzkosť.

Potrebujete pomoc alebo podporu? Naša príručka vám pomôže konať už dnes.

Postarajte sa o ostatných!

Nikdy nezabúdajte, že stres a trauma nie sú charakteristikou situácie, ale individuálnou reakciou, pretože každý člen vašej skupiny bude každú situáciu vnímať po svojom.

Podržte sa navzájom, keď veci nejdú podľa plánu, a nebojte sa prehodnotiť váš spoločný projekt, upraviť harmonogram alebo prehodnotiť svoje požiadavky. Netlačte na efektivitu a výkonnosť na úkor vlastnej pohody a radosti zo spoločnej práce.

POMOC! ČO TERAZ?

Výzvy

Výzvy, problémy a neplánované zmeny sa vyskytujú takmer v každom projekte – to samo o sebe nie je zlé. Je dôležité, aby ste boli pripravení a vopred si premysleli, čo by sa mohlo stať a ako to riešiť. Malá časová rezerva sa často ukáže ako veľmi užitočná. Po ťažkej situácii v tíme alebo počas projektu sa nad ňou spoločne zamyslite, aby ste sa z nej mohli poučiť:

 • Prečo bola táto situácia pre mňa ťažká?
 • Čo mohlo fungovať inak? Ako?
 • Čo som sa z tejto situácie naučil o sebe, o tíme, o našom projekte?

oslávte úspech

Spätne sa zamyslite

Čo ste sa počas projektu naučili? Vytvorenie kruhu zdieľania v skupine a vzájomné rozhovory sú jedným zo spôsobov, ako môžete uvažovať o tom, čo ste sa počas projektu naučili. Môžete sa tiež podeliť vo dvojici s jedným členom skupiny a potom sa podeliť o najdôležitejšie výsledky spoločne s ostatnými.

Vyhodnoťte

Premýšľajte o tom, aký vplyv má vaša kampaň na ľudí, zvieratá a životné prostredie. Na konci projektu je užitočné porovnať dosiahnuté míľniky s cieľmi a plánovaným časovým harmonogramom.

Vytvorenie novej prehľadovej mapy

Pri niektorých projektoch môže byť užitočné vytvoriť novú prehľadovú mapu po ukončení projektu. Vráťte sa k pôvodným pozorovaniam a porovnajte ich so zmenami, ktoré ste v komunite vykonali vďaka svojmu projektu.

Vytvorenie ankety pre vašu komunitu

Ďalším skvelým spôsobom, ako zistiť vplyv vašej kampane, je uskutočniť prieskum.

Oslávte

Teraz je čas spoločne osláviť váš úspech! Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako osláviť úspech projektu:

Oslavujte s ľuďmi okolo seba

Usporiadanie podujatia s členmi skupiny môže byť skvelým spôsobom, ako do osláv zapojiť ľudí okolo seba. V rámci osláv môže byť váš projekt predstavený verejnosti. Pozvite všetkých ľudí, ktorí pozitívne prispeli k realizácii projektu.