Skip to main content

naplánujte svůj projekt

CO?

Definujte si cíle!

Cíle popisují konečný stav, kterého chceme dosáhnout, a tím také nastavují naše směřování. Z jejich formulace by mělo jednoznačně vyplývat, zda jsme cíle dosáhli či nikoliv. Přemýšlejte o krátkodobých i dlouhodobých cílech.

příklad krátkodobého cíle

Uspořádání přednášky na univerzitě na téma zeleně ve veřejném prostoru.

příklad dlouhodobého cíle

Proškolení určitého počtu studujících o významu zeleně ve veřejném prostoru nebo zvýšit v příštím roce počet zelených ploch ve školním kampusu o 20 %, a tím snížit extrémní letní vedra.

Kvantitativní ukazatele jsou užitečné (například jeden workshop, 20% nárůst zelených ploch), protože jsou měřitelné, ale nezapomeňte, že je stejně důležité celý proces společně se skupinou reflektovat a mluvit o tom, co jste se naučili.

Pokud je pro vás obtížné rozhodnout se pro konkrétní cíl, může vám pomoci vaše představivost. Zavřete oči a představte si, jak to bude vypadat, až bude váš projekt dokončen a váš cíl dosažen. Přejděte od obecnějších bodů ke konkrétnějším. Pokud jsou mezi představami jednotlivých členek a členů týmu velké rozdíly nebo existují těžko představitelná slepá místa, je třeba tuto část projektu více prodiskutovat.

JAK?

Zamyslete se nad tím, jak můžete těchto cílů dosáhnout a co je pro to nutné udělat.

Sepište si seznam všeho, co potřebujete. (např. informace, kontakty, schopnosti a dovednosti, peníze…)

Mnoho firem a organizací vás rádo podpoří, ať už informacemi či materiálními dary, a mnoho místních vám rádo pomůže s konkrétními kroky. Zkuste kontaktovat co nejvíce sponzorek a sponzorů, odbornictva a kohokoliv dalšího, kdo může být potenciálně nápomocný*á.

KDE?

Hledejte ideální, ale také alternativní místo 💁‍♀️

Pomocí následujícího checklistu se můžete ujistit, že je místo vhodné a dostupné:

 • Máme povolení od majitele objektu (pokud chcete využít veřejný majetek, potřebujete povolení městské části nebo města či obce). / Máme rezervovaný prostor.
 • Prostor je dostatečně velký pro všechny lidi, které očekáváme.
 • Místo je přístupné všem, včetně osob se sníženou pohyblivostí nebo starších osob.
 • Ostatní členové a členky projektu a hostky a hosté mají možnost cestovat na místo projektu a zpět (v případě potřeby).
 • Rodičům lze nabídnout možnost hlídání dětí (v případě potřeby).
 • Místo má dostatek denního světla a čerstvého vzduchu. Je tu dostatečné teplo, ale ne příliš horko na práci nebo soustředění. Je zde kam se schovat v případě deště nebo vysokých teplot.
 • Prostor je možné přizpůsobit formátu tak, jak potřebujeme (sezení u stolu, sezení v kruhu a podobně), a činnostem, které plánujeme dělat (hraní, promítání, poslech, tanec, práce…).
 • K dispozici je veškeré potřebné technické a materiální vybavení (elektřina, projektor, mikrofon, toalety, možnost přípravy občerstvení atd.).
 • Naše činnost nepoškodí žádné cenné přírodní prostředí ani neublíží jiným druhům nebo zranitelným lidem.

KDY?

Naplánujte si časovou osu projektu

Vytvořte si časovou osu důležitých milníků – důležitých událostí nebo rozhodujících momentů, a zaznačte si jejich data. Jednotlivé fáze projektu mezi milníky si pojmenujte a definujte si, co je třeba během každé jedné z nich udělat. Hned na začátku si promyslete, kdy by měl projekt pravděpodobně skončit, a nezapomeňte ani na datum oslavy. Myslete také na další termíny a období, kdy víte, že nebudete moci na projektu pracovat (svátky/prázdniny, zkoušky ve škole apod.). Je důležité, aby tento společný harmonogram měl k dispozici celý tým.

KDO?

Rozdělte si spravedlivě role a úkoly ve skupině

Nejprve si však definujte jednotlivé oblasti aktivit. Pro inspiraci můžete využít následující seznam. Společně se rozhodněte, jakým způsobem na nich budete pracovat, aby v projektu vše dobře fungovalo. Čas investovaný do vašeho projektu byste si mezi sebe měli rozdělit spravedlivě a také zohlednit schopnosti a potřeby každé členky a člena skupiny.

 • Koordinace: vytvořte přehled o jednotlivých oblastech odpovědnosti a o celém projektu.
 • Fundraising: přemýšlejte o kampaních na získání peněz, hledejte možné sponzory*ky a dávejte pozor na finanční stránku projektu.
 • Správa materiálů: určete si způsob, jak shromažďovat a spravovat materiály.
 • Externí komunikace: pprezentujte projekt navenek a komunikujte se sponzory*kami a médii.
 • Interní komunikace: ujišťujte se, že komunikace uvnitř skupiny probíhá hladce a s respektem a že příležitosti k osobní i online komunikaci jsou pro všechny dostatečné a jasně nastavené.
 • Shromažďování dat: sledujte získávané informace, mapy, harmonogramy atd.
 • Foto/video: dokumentujte svůj projekt a pořizujte fotky a videa, které lze použít pro propagaci projektu.

Berte v potaz schopnosti a silné stránky všech v kolektivu. Při rozdělování konkrétních úkolů myslete na to, aby nikdo nedělal nic, co ho*ji opravdu nebaví. Samozřejmě se ale také může stát, že se někdo bude chtít zhostit úkolu, který je pro něj*ni nový a představuje výzvu.

Pečujte o sebe navzájem a pomáhejte si, pokud je někdo z týmu ve stresu nebo se necítí dobře.

od plánů k realizaci

Důležité tipy pro úspěšnou realizaci!

 • Informujte o svých plánech odpovědné orgány obce/města a požádejte je o zpětnou vazbu, povolení nebo radu.
  Zajistěte si všechna další případná povolení potřebná k realizaci projektu (např. povolení k využití soukromého pozemku či majetku).
 • Přizvěte i další osoby z vaší komunity, aby se kreativně zapojily se svými talenty do vznikajícího projektu. Může to být formou přímé fyzické pomoci, jako je manuální práce; poskytnutím přístupu k informacím či prostorům pro setkávání komunity (knihovna); věcnými dary (místní firmy) nebo finančními prostředky (jednotlivci*kyně).
 • Najděte si organizaci, jejíž poslání ladí s vaším projektem.
 • Než si začnete vyměňovat nápady s potenciálními partnery*kami projektu, udělejte si vlastní rešerši a připravte praktická řešení.

Komunikační checklist

Než začnete svůj projekt komunikovat do světa, sedněte si ve skupině a zkuste si promyslet, kdo a co by měl vědět o vašem projektu a jaké nástroje budete potřebovat, abyste tyto lidi dokázali co nejlépe oslovit. Zde je několik inspirací:

 • Vytvořte stránku/profil na sociálních sítích, kde budete zveřejňovat důležité informace o projektu a sdílet fotografie a videa zachycující celý proces.
 • Vytvořte informační leták, který můžete zaslat potenciálním partnerům a partnerkám projektu, místním úřadům a podporovatelkám*ům.
 • Namísto oslovování jednotlivých organizací, institucí, firem nebo zástupců a zástupkyň aktivní veřejnosti je možné také uspořádat veřejnou událost (komunitní setkání), na kterou pozvete všechny relevantní strany (např. v místní knihovně nebo na jiném místě setkávání).

Pečujte o sebe

Abyste na projekt měli dost sil, věnujte čas také odpočinku, pohybu, svým přátelům a dalším koníčkům. Dobře jezte a dostatečně spěte. Nebojte se říci ne činnostem, které nechcete dělat. A především, kdykoli se budete cítit zahlceni, ať už aktivitami či emocemi, obraťte se na člověka, kterému důvěřujete, a svěřte se mu*jí.

Mohou nastat okamžiky, které budou mít negativní dopad na váš psychický stav. V extrémních případech to může vést k vyhoření. Ale tomu se dá naštěstí předejít.

Snažte se od samého začátku projektu budovat upřímné a otevřené vztahy a pracujte na tom, abyste měli prostor pro sdílení pocitů, i když půjde o emoce, jako jsou strach, smutek nebo úzkost.

Potřebujete podporu s vaším projektem? Naše příručka vám pomůže k vlastním kolektivním akcím.

Pečujte i o ostatní

Nikdy nezapomínejte, že stres není rysem určité situace, ale je reakcí jednotlivce*kyně. To znamená, že každý člen a každá členka vaší skupiny bude konkrétní situaci vnímat svým specifickým způsobem.

Podržte se navzájem, když věci nejdou podle plánu, a nebojte se společně projekt přenastavit, upravit harmonogram nebo přehodnotit své požadavky. Netlačte na efektivitu a výkonnost za cenu vlastní pohody a radosti ze společné práce.

POMOC! CO TEĎ?

Komplikace

Téměř v každém projektu se objevují výzvy, problémy a neplánované změny – to samo o sobě není špatné. Důležité je se na takové situace dopředu připravit a vědět, co se může stát a jak se s tím vypořádat. Ukazuje se, že je užitečné mít časovou rezervu. Poté, co v týmu nebo během projektu nastala obtížná situaci, chvíli se nad ní společně zamyslete, ať se z ní můžete do budoucna poučit:

 • Proč pro mě byla situace obtížná?
 • Co mohlo fungovat jinak? Jak?
 • Co jsem se z této situace dozvěděl*a o sobě, o týmu, o našem projektu?

oslava

Odrazit

Co jste se během projektu naučili pro sebe a jako skupina? Společné skupinové sdílení v kruhu je jedním ze způsobů, jak můžete reflektovat vaši spolupráci a zapojení se do projektu. Můžete také sdílet ve dvojicích a poté se podělit o nejdůležitější výstupy s ostatními.

Zhodnocení

Na konci projektu se zamyslete nad dopadem vašeho projektu na lidi, zvířata a životní prostředí. Stejně tak je užitečné porovnat dosažené milníky s cíli a plánovaným časovým harmonogramem.

Vytvořte si novou přehledovou mapu

U některých projektů může být užitečné si po jejich skončení vytvořit novou přehledovou mapu. Vraťte se k původním pozorováním a porovnejte je se změnami, které jste v komunitě provedli.

Vytvořte anketu pro vaši komunitu

Dalším skvělým způsobem, jak zjistit dopad vašeho projektu, je provést průzkum.

Oslava

Teď přichází na řadu společná oslava vašeho úspěchu! Existuje mnoho různých způsobů, jak oslavit úspěšný projekt:

Oslavujte s lidmi kolem sebe

Uspořádání akce s členy skupiny může být skvělým způsobem, jak do oslav zapojit i své okolí. Součástí oslavy může být i prezentace vašeho projektu veřejnosti. V každém případě by měli být pozváni všichni, kdo k jeho realizaci pozitivně přispěli.