Skip to main content

vytvořte skupinu

Najděte si podobně smýšlející lidi a vytvořte skupinu, aby vaše nápady měly větší dopad. Nebojte se, nejste sami. Mnoho dalších lidí cítí tu stejnou potřebu něco udělat. Realizovat projekt společně s ostatními někdy vyžaduje trpělivost a pevné nervy, zároveň ale spolupráce a možnost pozitivně ovlivňovat své okolí určitě není nuda. Každý*á může přispět tím, v čem vyniká, a vzájemně se tak můžeme podporovat a učit se od sebe. Přístup R&S můžete samozřejmě využít i k tomu, abyste projekt realizovali sami, individuálně podle svých vlastních představ.

Jak najít skupinu?

Možná mezi svými kamarády a kamarádkami máte někoho, kdo by se rád zapojil*a. Pokud ne, nevadí!

Rakousko

Jste-li v Rakousku, stačí napsat na adresu Jane Goodall Institute – Austria: rootsandshoots@janegoodall.at a my vám pomůžeme najít další podobně smýšlející lidi.

Česko

Žijete-li v Česku, kontaktujte organizaci NESEHNUTÍ na adrese brno@nesehnuti.cz.

Slovensko

A pokud jste ze Slovenska, kontaktujte organizaci Green Foundation na adrese info@greenfoundation.eu.

komunitní mapování

Nástroj pro komunitní mapování

Metoda, kterou navrhujeme pro vyhledání vašeho projektu, se nazývá mapování komunity.
Místní podmínky si graficky znázorníte na mapě a snadno tak rozpoznáte zvláštnosti, ale také problémy nebo výzvy ve svém okolí. Ty vám pomohou rychle zjistit, kde a v jaké podobě by měl váš projekt smysl.

Společenství

Je důležité, abyste se jako skupina shodli na tom, kdo je vaše komunita, protože to bude hlavní součástí vašeho projektu.

Zde je několik otázek, které můžete společně probrat:

 • Co je to komunita a jaké různé komunity znáte?
 • Co tvoří komunitu? Jaké jsou jejich vlastnosti?
 • Jaké různé skupiny tvoří komunitu ve vašem městě, okrese nebo vesnici?
 • Jak jsou tato společenství začleněna do životního prostředí nebo ekosystému? Jak je komunita ovlivněna životním prostředím? A jak ji ovlivňuje komunita?

Komunita, ve které budete svůj projekt realizovat, je samozřejmě ohraničená a nezahrnuje všechny živé bytosti na světě. V rámci svých možností však nezapomínejte na zranitelné nebo vyloučené skupiny lidí. I oni jsou součástí komunity a mají specifické potřeby. I váš projekt může zlepšit jejich životy, i když jsou často opomíjené a pro naše oči téměř neviditelné.

Mapování

Chcete-li se dozvědět více o potřebách vaší komunity, můžete si vybrat z různých metod. Každá z nich vám pomůže získat trochu jiný soubor informací, takže nejlepší je kombinovat alespoň dvě z nich.

 • Pozorování: Pravidelně se procházejte po své komunitě nebo se posaďte a pozorujte ji kolem sebe – to vám pomůže všímat si nových věcí a souvislostí – a dělejte si poznámky.
 • Rozhovor: můžete vést rozhovor s náhodně oslovenými lidmi, které potkáte při pozorování, domluvit si schůzku s konkrétní osobou nebo dokonce mluvit s lidmi na místních akcích, jako jsou festivaly. Oslovte také členy své rodiny, sousedy a přátele. Připravte si předem několik otázek nebo dotazník, který při rozhovoru s lidmi vyplníte. Dělejte si poznámky nebo nahrávky a nezapomeňte se zeptat, zda s tím váš partner v rozhovoru souhlasí.

Pokud uvažujete o online formátu, můžete také vytvořit online anketu.

 • Nakreslete, vytiskněte nebo si kupte mapu svého okolí: Protože jde o to, abyste se stali aktivními přímo od svého prahu, doporučujeme mapu s okruhem 3-8 kilometrů kolem vámi zvoleného místa.
 • Označte na mapě speciální prvky: Označte místa, která nějak souvisejí se změnou klimatu ve vaší oblasti, a další problémy a příležitosti, na které jste narazili během sběru dat.

Odrazit

Zamyslete se nad svými zkušenostmi a přemýšlejte o tom, co můžete udělat pro to, aby vaše komunita byla odolnější vůči změně klimatu nebo aby se tato změna snížila.

vybrat projekt

Nyní je důležité rozhodnout, které z nich chcete skutečně realizovat. K dosažení rozhodnutí můžete použít metodu konsensu. Konsensus není kompromis nebo jednomyslnost. Jejím cílem je spojit nejlepší nápady všech členů skupiny a klíčové zájmy – tento proces často vede k překvapivým a kreativním řešením, která inspirují jak jednotlivce, tak skupinu jako celek.

Diskuse o různých projektových záměrech

Co mluví pro/proti myšlence?

Důležité: naslouchejte komentářům jednotlivých členů skupiny.

Eliminujte

některé (méně vhodné) nápady nebo je změnit tak, aby byly přijatelné pro celou skupinu.

Ověřte si svůj společný konsenzus

 • Zablokovat návrh: Nesouhlasím se základem návrhu. Musíme najít nový návrh.
 • Vzdálenost: Nechci ale skupinu zastavit, takže se podřídím rozhodnutí ostatních.
 • Rezervace: Mám určité výhrady, ale návrh přijímám.
 • Souhlasím: Podporuji návrh a rád bych ho realizoval.

Diskutujte, dokud nedosáhnete společného konsenzu

Jinými slovy, situace, kdy nikdo nic neblokuje a existuje jen několik lidí, kteří jsou odtažití nebo mají výhrady. Všichni se s tímto rozhodnutím mohou smířit a těšit se na jeho realizaci.

Pokud je ve skupině mnoho různých nápadů a zájmů a metoda konsensu není úspěšná, můžete zvolit také metodu hlasování.

Způsob hlasování

Zde je příklad, jak může vypadat proces hlasování:

 • Umístěte seznam všech nápadů na projekty tak, aby je každý viděl.
 • V prvním kole hlasování musí každý odevzdat alespoň jeden hlas a může zvednout ruku nejvýše třikrát.
 • Jedna osoba čte jeden nápad za druhým, zatímco druhá osoba zapisuje počet hlasů pro každý nápad.
 • Tento postup opakujte se třemi nejoblíbenějšími nápady. Tentokrát má však každá osoba pouze jeden hlas. Po odevzdání všech hlasů by měl být jasný vítěz.

Potřebujete podporu s vaším projektem? Naše příručka vám pomůže k vlastním kolektivním akcím.