Skip to main content

vytvor skupinu

Nájdite si podobne zmýšľajúcich ľudí a vytvorte skupinu, aby vaše nápady mali väčší dosah. Nebojte sa, nie ste sami, kto chce konať. Realizácia projektu spolu s ostatnými si niekedy vyžaduje trpezlivosť a pevné nervy, ale je to aj veľká zábava byť aktívni spolu a dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom okolí. Každý môže prispieť svojimi silnými stránkami a môžete sa navzájom podporovať a učiť sa od seba. Metódu R&S môžete použiť aj na realizáciu vlastného projektu.

Ako nájdem svoju skupinu?

Možno máte v okruhu svojich priateľov niekoho, kto by sa rád zapojil do projektu. Ak nie, nevadí!

Rakúsko

Ak ste v Rakúsku, jednoducho napíšte na adresu Jane Goodall Institute Austria rootsandshoots@janegoodall.at a my vám pomôžeme nájsť ďalších podobne zmýšľajúcich ľudí.

Česko

Ak žijete v Česku, kontaktujte organizáciu NESEHNUTÍ na adrese brno@nesehnuti.cz.

Slovensko

Ak ste na Slovensku, kontaktujte organizáciu Green Foundation na adrese info@greenfoundation.eu.

nástroj na mapovanie komunity

Nástroj na mapovanie komunity

Spôsob, ktorým identifikujete vhodný projektový zámer, sa nazýva mapovanie komunity.
Miestne podmienky zakreslite do mapy, v ktorej sa nachádza vaša komunita, a tak ľahko rozpoznáte zvláštnosti, ale aj problémy alebo výzvy vo vašom okolí. Pomôžu vám rýchlo určiť, kde a v akej forme by mal váš projekt zmysel.

Komunita

Je dôležité, aby ste sa ako skupina zhodli na tom, kto je vaša komunita, pretože to bude ústredná časť vášho projektu.

Tu je niekoľko otázok, ktoré môžete spoločne prediskutovať:

 • Čo je to komunita a aké rôzne komunity poznáte?
 • Čo tvorí komunitu? Aké sú jej vlastnosti?
 • Aké rôzne skupiny tvoria komunitu vo vašom meste, okrese alebo obci?
 • Ako sú tieto spoločenstvá začlenené do prostredia alebo ekosystému? Ako je komunita ovplyvnená životným prostredím? A ako na životné prostredie vplýva komunita?

Samozrejme, komunita, v ktorej budete realizovať svoj projekt, je ohraničená a nezahŕňa všetky živé bytosti. V rámci svojich hraníc však nezabúdajte na zraniteľné alebo vylúčené skupiny ľudí. Aj oni sú súčasťou komunity, majú špecifické potreby. Aj váš projekt môže zlepšiť ich životy, hoci sú často zanedbávané a pre naše oči takmer neviditeľné.

Mapovanie

Ak sa chcete dozvedieť viac o potrebách vašej komunity, môžete si vybrať z rôznych metód. Každá z nich vám pomôže získať trochu iný súbor informácií, preto je najlepšie skombinovať aspoň dve z nich.

 • Pozorovanie: Pravidelne sa prechádzajte po svojej komunite alebo si sadnite a pozorujte okolie – to vám môže pomôcť všímať si nové veci a súvislosti. Výsledky svojich pozorovaní si zapíšte alebo zaznamenajte iným spôsobom.
 • Rozhovor: môžete sa rozprávať s náhodne oslovenými ľuďmi, ktorých stretnete, dohodnúť si stretnutie s konkrétnou osobou alebo sa dokonca rozprávať s ľuďmi na miestnych podujatiach, napríklad na festivaloch. Oslovte aj svojich rodinných príslušníkov, susedov a priateľov. Vopred si pripravte niekoľko otázok alebo dotazník, ktorý vyplníte pri rozhovore s ľuďmi. Robte si poznámky alebo nahrávky a nezabudnite sa opýtať, či s tým váš partner v rozhovore súhlasí.

Ak uvažujete o online formáte, môžete si vytvoriť aj online anketu.

 • Nakreslite, vytlačte alebo si kúpte mapu svojho okolia: Odporúčame mapu s okruhom 3-8 kilometrov okolo vybraného miesta projektu.
 • Označte na mape špeciálne prvky: Označte miesta, ktoré nejakým spôsobom súvisia so zmenou klímy vo vašej oblasti, ako aj ďalšie problémy a príležitosti, s ktorými ste sa stretli počas zberu údajov.

Reflektujte

Zamyslite sa nad svojimi skúsenosťami a premýšľajte o tom, čo môžete urobiť, aby bola vaša komunita odolnejšia voči klimatickým zmenám, alebo aby ste ich znížili.

vyberte si projekt

Je dôležité rozhodnúť sa, ktoré z výziev chcete skutočne realizovať. Na dosiahnutie rozhodnutia môžete použiť metódu konsenzu. Konsenzus nie je kompromis alebo jednomyseľnosť. Jeho cieľom je spojiť najlepšie nápady všetkých členov skupiny a kľúčové záujmy – tento proces často vedie k prekvapivým a kreatívnym riešeniam, ktoré inšpirujú jednotlivcov aj celú skupinu.

Diskutujte o rôznych projektových nápadoch

Čo hovorí v prospech/proti myšlienke?

Dôležité: vypočujte si pripomienky každého člena skupiny.

Zamietnutie

niektoré (menej vhodné) nápady môžete zmeniť tak, aby boli prijateľné pre celú skupinu.

Skontrolujte svoj spoločný konsenzus

 • Zablokovanie návrhu: Nesúhlasím so základom návrhu. Musíme nájsť nový návrh.
 • Odstup: Nemôžem podporiť tento návrh…. avšak nechcem náš tím zastaviť, takže sa podriaďujem rozhodnutiu ostatných.
 • Výhrady: Mám určité výhrady, ale návrh akceptujem.
 • Súhlas: Návrh podporujem a rád by som ho realizoval.

Diskutujte, kým nedosiahnete spoločný konsenzus

Inými slovami, ide o situáciu, keď nikto nič neblokuje a existuje len niekoľko ľudí, ktorí sa plne nestotožňujú s projektovým zámerom, alebo majú voči nemu výhrady. Každý je spokojný s rozhodnutím a teší sa na jeho realizáciu.

Ak je v skupine veľa rôznych názorov a záujmov a metóda konsenzu nie je úspešná, môžete zvoliť aj metódu hlasovania.

Spôsob hlasovania

Tu je príklad, ako môže vyzerať proces hlasovania:

 • Umiestnite zoznam všetkých projektových nápadov na miesto, kde ich každý uvidí.
 • V prvom kole hlasovania musí každý odovzdať aspoň jeden hlas a môže zdvihnúť ruku najviac trikrát.
 • Jedna osoba číta jeden nápad za druhým, zatiaľ čo druhá osoba zapisuje počet hlasov pre každý nápad.
 • Tento postup zopakujte s tromi najobľúbenejšími nápadmi. Tentoraz má však každá osoba len jeden hlas. Po odovzdaní všetkých hlasov by mal byť jasný víťaz.

Potrebujete pomoc alebo podporu? Naša príručka vám pomôže konať už dnes.