Skip to main content

ZISTI VIAC O ZMENE KLÍMY

12 faktov o zmene klímy, ktoré by mal vedieť každý

Zdroje

Neexistuje žiadna planéta B:
Berners-Lee, M. (2019). Neexistuje žiadna planéta B: Príručka pre roky, ktoré znamenajú úspech alebo pád. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-11-084-3958-9.

Úprava zoznamu z knihy „There Is No Planet B“ od českého tímu environmentálnej výchovy:
Daniš, P., Březovská, R., Činčera, J., Kolenatý, M., Krajhanzl, J., Kulich, J., Medek, M., Svobodová, R., Žďárský, T. a kol. (2021). Klima sa mení – a čo my? Prečo a ako sa učiť o zmene klímy. Odporúčanie Pracovnej skupiny pre klimatické vzdelávanie Rady vlády pre udržateľný rozvoj. Ministerstvo životného prostredia.

Podrobnosti na

Tieto dodatočné emisie posilňujú existujúci skleníkový efekt v atmosfére, čo vedie ku globálnemu otepľovaniu a ďalším súvisiacim zmenám klímy na Zemi. Hlavným skleníkovým plynom vypúšťaným ľuďmi je oxid uhličitý (CO2).

Podrobnosti na

Cieľom Parížskej dohody je udržať otepľovanie Zeme v týchto medziach. Zmenou klímy nejde len o teplejšie podnebie – častejšie vlny horúčav, suchá, požiare, záplavy, intenzívnejšie hurikány atď. Keď otepľovanie Zeme dosiahne určitú teplotu, môže to aktivovať tzv. body zvratu, ktoré povedú k nenapraviteľnej zmene klímy – napríklad topenie permafrostu uvoľní veľké množstvo metánu, čo povedie k ďalšiemu výraznému otepľovaniu.

Podrobnosti na

To platí dovtedy, kým neprekročíme vyššie uvedený bod zvratu. To znamená, že máme určitý uhlíkový rozpočet. To nám ukazuje, koľko CO2 môžeme ešte vypúšťať do atmosféry. Udržať oteplenie pod 1,5 °C bude ťažké, pretože od predindustriálnej éry sa už oteplilo o 1,2 °C.

Podrobnosti na

Zvýšenie nie je každý rok rovnaké. Napríklad v roku 2009 emisie mierne klesli v dôsledku hospodárskej recesie. O rok neskôr opäť prudko vzrástli. Ak rýchlo nezakročíme, čaká nás oteplenie o niekoľko stupňov s dramatickými dôsledkami pre budúcnosť ľudstva na Zemi.

Podrobnosti na

Tieto emisie však musíme čo najskôr znížiť na nulu! V roku 2020 došlo k poklesu emisií v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom, ale po tomto dočasnom výkyve sa emisie rýchlo obnovujú.

Podrobnosti na

To, čo urobíme v nasledujúcich desiatich rokoch, v mnohých ohľadoch rozhodne o tom, či uspejeme v ochrane a stabilizácii klímy. Emisie CO2 a iných skleníkových plynov nie je možné zastaviť zo dňa na deň. Najprv musíme zmeniť celú infraštruktúru spoločnosti: spôsob získavania energie, potravín, prepravy tovaru, výroby atď. Aj keď sa nám podarí znížiť emisie na nulu, niektoré účinky zmeny klímy budú mať veľkú zotrvačnosť, napríklad ľadovce sa budú naďalej topiť a hladina morí bude stúpať ešte mnoho desaťročí.

Podrobnosti na

Uhlíková stopa vyťažených palív je prakticky totožná s uhlíkovou stopou spálených palív plus uhlíkovou stopou všetkých spotrebných tovarov a služieb.

Podrobnosti na

Obnoviteľné zdroje sú dôležité, avšak rastúci apetít po ďalšej energii v ekonomike nekonečného rastu a spotreby, bude viesť stále k tvorbe ďalších emisií.

Podrobnosti na

Najlepšia a najefektívnejšia bude globálna dohoda. Dovtedy budú podobné dohody a zákony na úrovni jednotlivých krajín (a subjektov, akým je Európska únia) pomáhať znižovať emisie a vytvárať tlak na dosiahnutie celosvetovej dohody.

Podrobnosti na

Hlbšie sebauvedomenie sa, nový prístup k okolitému svetu, nové ciele – také, ktoré uspokoja základné potreby všetkých ľudí bez prekročenia ekologických limitov planéty (napríklad ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN sú zamerané na podobnú transformáciu do roku 2030).

Podrobnosti na

V našej histórii a na ceste k nášmu bohatstvu sme spálili viac uhlíka, ako pripadá na každého obyvateľa Zeme. Preto by sme mali byť na čele znižovania emisií a prispievať k transformácii chudobnejších krajín.

Podrobnosti na

Zatiaľ sme však nenašli bezpečnú a cenovo dostupnú technológiu, ktorá by to umožnila. Hoci má zmysel tieto technológie rýchlo vyvíjať, nemôžeme sa spoliehať na riešenia, ktoré ešte neexistujú a ďalej odkladať nevyhnutné zastavenie emisií.

Potrebujete pomoc a podporu? Naša príručka vám pomôže konať už dnes.