Pôvodné kvety pre divé včely

V Rakúsku je približne 50 % druhov včiel zapísaných v Červenom zozname ohrozených druhov rastlín a živočíchov Svetovej únie ochrany prírody (IUCN). Dôsledky straty ktoréhokoľvek druhu včely, nielen domestikovanej včely medonosnej, by boli katastrofálne jednak pre ekosystémy, ktoré obývajú, ale tiež aj pre nás ľudí.

Chceli sme niečo aspoň trochu zmeniť. Veď aj oceán sa skladá z malých kvapiek vody.

Alexandra Czeczelits a Tanza Kapellner

Sme Alexandra a Tanza, dve študentky Univerzity prírodných zdrojov a aplikovaných vied o živej prírode vo Viedni (BOKU). Rozhodli sme sa realizovať projekt na ochranu divých včiel v Rakúsku. Prečo práve divé včely? Mnohé kvety a rastliny, ktoré dnes máme v našich záhradách, boli upravené ľudským zásahom. V mnohých upravených druhoch sú okvetné lístky zväčšené šľachtením a môže ich byť oveľa viac ako pri pôvodných druhoch. Vyzerá to síce pekne, ale množstvo okvetných lístkov sťažuje hmyzu prístup k nektáru. Klimatické zmeny tiež výrazne ovplyvňujú životné cykly voľne žijúcich včiel. Predpokladá sa, že v budúcnosti sa budú častejšie vyskytovať teplé zimy a dlhé horúce letá, čo bude pre populácie divých včiel predstavovať vážnu výzvu.

Rozhodli sme sa pripraviť malú zmes semien pôvodných kvetov a tráv, ktoré vyhľadávajú najmä divé včely žijúce v Rakúsku. Dohodli sme sa tiež, že všetky dary, ktoré získame z distribúcie týchto balíčkov semien, pôjdu na podporu činnosti Inštitútu Jane Goodallovej.

Najprv sme zozbierali semená takmer 30 druhov rôznych kvetov a tráv. Následne sme ich ručne poskladali do malých papierových balíčkov a zorganizovali stánok na našej univerzite, kde sme ich ponúkali výmenou za finančný dar. Súčasťou balíčku bol aj informačný leták.

Zažili sme skvelý čas a tešili sme sa, že sme pomohli niečo zmeniť hoci aj jedeným malým balíčkom semienok.