Původní květena pro divoké včely

Přibližně 50 % druhů včel v Rakousku je zapsáno na Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů a rostlin Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Důsledky ztráty kteréhokoli druhu včely, nejen domestikované včely medonosné, by byly katastrofální jak pro ekosystémy, které obývají, tak i pro nás lidi.

Chtěli jsme něco změnit, i kdyby jen trochu. Vždyť i kapky tvoří oceán.

Alexandra Czeczelits a Tanza Kapellner

My, Alexandra a Tanza, dvě studentky Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných přírodních věd ve Vídni (BOKU), jsme se rozhodly, že bychom rády realizovaly projekt na ochranu divokých včel v Rakousku. Proč právě divoké včely? Mnoho květin a rostlin, které dnes pěstujeme na zahradách, bylo upraveno lidským zásahem. U těchto takzvaných „plnokvětých kultivarů“ jsou okvětní lístky zvětšeny šlechtěním, což znamená, že mají mnohem více okvětních lístků než původně. Vypadá to sice hezky, ale množství okvětních lístků ztěžuje hmyzu, například včelám, přístup k nektaru. Životní cykly divokých včel výrazně ovlivňuje také změna klimatu. Předpokládá se, že v budoucnu se budou častěji vyskytovat teplé zimy a dlouhá horká léta, což bude pro populace divokých včel představovat vážnou výzvu.

Rozhodly jsme se proto sestavit směs semen původních květin a trav, které jsou vyhledávány zejména divokými včelami žijícími v Rakousku. Také jsme se dohodly, že veškeré dary, které získáme z distribuce těchto balíčků semen, půjdou Institutu Jane Goodall na podporu jeho činnosti.

Poté, co jsme úspěšně shromáždily na třicet semen různých květin a trav, jsme jimi naplnily ručně skládané papírové balíčky. Ty jsme společně s informačním letákem rozdávaly výměnou za drobné finanční příspěvky u nás na univerzitě.

Tuhle akci jsme si vážně skvěle užily a měly jsme radost z toho, že můžeme něco změnit, jeden malý balíček semínek za druhým.