Biodiverzita: naše nejsilnější přirozená obrana proti změně klimatu

Biologická rozmanitost neboli biodiverzita popisuje rozmanitost života na Zemi ve všech jeho formách, od genů
a bakterií až po celé ekosystémy, jako jsou lesy nebo korálové útesy. Biodiverzita tvoří síť života,
na které závisí mnoho věcí – potraviny, voda, léky, hospodářský růst a mezi dalšími také
stabilní klima.

Na popud Michaela, zakladatele ORTOLANdschaftspflege – sdružení pro ochranu přírody, jsme se jako skupina studentů*ek a mladých lidí rozhodli podpořit biodiverzitu před naším vlastním prahem, u nás v Dolním Rakousku. Kromě revitalizace jedinečných luk na jižním svahu v oblasti zvané Spatzenberg jsme provedli opatření na ochranu přírody také ve vinařství rodiny Tiefenböck-Flecher.

Po tom, co jsme si s povolením majitele pozemek pečlivě prohlédli, jsme mohli začít. Nejdříve jsme se snažili zjistit co nejvíce o současné úrovni biologické rozmanitosti v lokalitě a také o tom, jak byla půda v průběhu času využívána. Na tomto základě jsme vypracovali plán péče s několika opatřeními na ochranu přírody. Odstranili jsme keře a posekali velké části pozemku. Rozvěsili jsme řadu tzv. hnízdních pomůcek a vytvořili speciální konstrukce (např. jsme nakupili dříví a kameny).

Naším hlavním cílem bylo a je podpořit stávající biologickou rozmanitost a umožnit, aby se v tomto jedinečném prostředí dařilo více různým druhům rostlin a živočichů. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik druhů, které mají z našich ochranářských opatření velký prospěch.

Vinařská krajina v údolí Kremže (Krems) se po staletí vyznačovala udržitelným a k přírodě šetrným hospodařením. Dodnes tak lze nalézt různé prvky, jako jsou stará stromořadí, oblasti bohaté na květenu či kamenné zídky. Intenzifikace zemědělství se však nezastavila ani u této cenné kulturní krajiny.

Abychom tomuto trendu čelili, provádíme na vinicích ve vinařství Tiefenböck-Flecher ochranná opatření. Naším cílem je proměnit krajinu vinice pomocí živých plotů, ovocných stromů, kvetoucích pásů, podrostových výsadeb a hromad kamení či kop dřeva pro ohroženou ještěrku zelenou. Naše opatření se týkají nejen ochrany přírody, ale také zvyšují odolnost zemědělství a krajiny vůči změně klimatu.

Společný pobyt v přírodě nám dělá radost, a tak plánujeme v našich aktivitách pokračovat i v budoucnu. Pokud se k nám chcete připojit, kontaktujte nás. Ale obecně: Neexistuje lepší způsob, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody a klimatu, než pracovat společně pro zelenou a životaschopnou budoucnost!